14. 12. 2019  18:59 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Sorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôd
Název tématu anglicky: Sorption as a tool for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať možnosťami využitia sorpčných procesov na odstraňovanie farmaceutík z odpadových vôd. Ako sorpčné materiály budú testované napr. aktívne uhlie, zeolity, mikroplasty a pod. Meranie sorpčných kapacít, účinnosti odstraňovania farmaceutík, ako aj možnosti regenerácie sorbentov budú hlavnými cieľmi diplomovej práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TOZP technológie ochrany životného prostredia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.