Dec 14, 2019   10:02 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôd
Title of topic in English: Sorption as a tool for post-treatment of pharmaceuticals from wastewater
State of topic: approved (prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Diplomová práca sa bude zaoberať možnosťami využitia sorpčných procesov na odstraňovanie farmaceutík z odpadových vôd. Ako sorpčné materiály budú testované napr. aktívne uhlie, zeolity, mikroplasty a pod. Meranie sorpčných kapacít, účinnosti odstraňovania farmaceutík, ako aj možnosti regenerácie sorbentov budú hlavnými cieľmi diplomovej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TOZP Environmental Protection Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.