Nov 20, 2019   5:09 a.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACE
Title of topic in English: Analysis of time series based on GRACE satellite mission data
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Summary: Družicová misia GRACE je veľmi účinná na monitorovanie časových zmien tiažového poľa Zeme, ako to preukázali mnohé štúdie. Štandardne sa pri tejto misii používa časový krok 1 mesiac, ale niektoré produkty majú časový krok 1 týždeň, alebo aj menej. K dispozícii je približne 15 rokov meraní. Diplomová práca je zameraná na analýzu jednorozmerných časových radov pripravených z dátových produktov družicovej misie GRACE, najmä na odhad a modelovanie trendu, sezónnych a cyklických zložiek. Súčasťou analýz bude aj výpočet periodogramu a jednoduchá spektrálna analýza. Vzhľadom na vysokú koreláciu zmien tiažového poľa s preskupovaním vodných hmôt, budú časové rady pripravené takým spôsobom, aby monitorovali množstvo podzemnej vody vo vybraných povodiach, alebo množstvo ľadu v polárnych oblastiach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.