10. 12. 2019  18:11 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACE
Názov témy anglicky: Analysis of time series based on GRACE satellite mission data
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodetických základov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.
Abstrakt: Družicová misia GRACE je veľmi účinná na monitorovanie časových zmien tiažového poľa Zeme, ako to preukázali mnohé štúdie. Štandardne sa pri tejto misii používa časový krok 1 mesiac, ale niektoré produkty majú časový krok 1 týždeň, alebo aj menej. K dispozícii je približne 15 rokov meraní. Diplomová práca je zameraná na analýzu jednorozmerných časových radov pripravených z dátových produktov družicovej misie GRACE, najmä na odhad a modelovanie trendu, sezónnych a cyklických zložiek. Súčasťou analýz bude aj výpočet periodogramu a jednoduchá spektrálna analýza. Vzhľadom na vysokú koreláciu zmien tiažového poľa s preskupovaním vodných hmôt, budú časové rady pripravené takým spôsobom, aby monitorovali množstvo podzemnej vody vo vybraných povodiach, alebo množstvo ľadu v polárnych oblastiach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.