12. 12. 2019  15:53 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Oravské Múzeum Etnografie v Námestove
Názov témy anglicky: Orava Museum of Etnography in Namestovo
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Filip Bránický
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Filip Bránický
Abstrakt: Predmetom zadania záverečnej práce je navrhnúť novostavbu múzea etnografie, ktorá bude zameraná najmä na zbierky Martina Rusnáka. Nový objekt, alebo súbor objektov bude situovaný na nábreží mesta Námestovo, v blízkosti autobusovej stanice. Návrh by mal reflektovať predovšetkým prírodný rámec a genius loci, s presahom na bohatú históriu regiónu. Zadanie je príležitosťou k hľadaniu nových kontextov, ktoré zadefinujú atmosféru nábrežia a podporia jeho potenciál ako atraktívneho verejného priestoru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.