26. 10. 2020  8:38 Demeter
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ortuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôd
Název tématu anglicky:
Mercury as a potential inhibitor of the nitrification process in industrial wastewater treatment plants
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Abstrakt:
Ťažké kovy sú všeobecne známym inhibítorom biologických procesov čistenia odpadových vôd. Cieľom práce bude spracovať podklady pre definovanie vplyvu ortute na nitrifikačné procesy v podmienkach priemyselného podniku.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.