14. 12. 2019  10:22 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Multicomfort House v Paríži
Názov témy anglicky: Multicomfort House in Paris
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Šimek
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Richard Šimek
Abstrakt: Saint Denis je mestskou časťou Paríža situovanou v jeho širšom centre. V súčasnosti sa táto oblasť snaží nájsť svoju stratenú identitu a rozvíjať sa. Riešené územie je situované v priemyselno logistickej zóne a jeho nové využitie je plánované ako obytné so základnou vybavenosťou a verejnými priestormi nadväzujúcimi na plánovanú promenádu, ktorá sa tiahne pozdĺž rieky Seina. Úlohou bakalára bude vyriešiť objekt s rezidenčnou funkciou a vyriešenie prislúchajúcich verejných priestorov v nadväznosti na existujúce mestské štruktúry mestskej časti Saint Denis.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.