24. 9. 2020  6:42 Ľuboš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Strojové učenie v platforme Unity 3D
Název tématu anglicky:
Machine learning in Unity 3D platform
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav:
Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je oboznámiť sa s vývojovou platformou Unity 3D a jej nástrojmi pre strojové učenie. Študent navrhne metodické postupy, ako vytvoriť vizualizáciu grafického prostredia s 3D modelom. Záver práce bude implementácia algoritmov strojového učenia v riadení vybraného modelu.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.