5. 8. 2020  6:50 Hortenzia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Strojové učenie v platforme Unity 3D
Názov témy anglicky:
Machine learning in Unity 3D platform
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav:
Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je oboznámiť sa s vývojovou platformou Unity 3D a jej nástrojmi pre strojové učenie. Študent navrhne metodické postupy, ako vytvoriť vizualizáciu grafického prostredia s 3D modelom. Záver práce bude implementácia algoritmov strojového učenia v riadení vybraného modelu.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.