19. 1. 2020  6:41 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh vizualizácie systému riadenia vybraných modulov linky MPS 500 pomocou PLC triedy Siemens
Názov témy anglicky: Design of visualization of control system for selected modules of MPS 500 line using PLC Siemens
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dmitrii Vladimirovič Borkin
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Dmitrii Vladimirovič Borkin
Abstrakt: Navrhnúť a implementovať vizualizačný systém pre výrobný proces. Aplikacia by mala obsahovať: - manuálne a automatické riadenie - poistný režim - vizuálne znázornenie výrobného procesu - tabuľku varovaní a chýb - možnosť ukladať vybrané parametre do databázy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.