Nov 22, 2019   9:44 p.m. Cecília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Title of topic in English: Optimization of the steel frame of the hall
State of topic: approved (prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Structural Mechanics - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
Summary: Poslucháč teoreticky spracuje problematiku optimalizácie tvaru nosníkových sústav. Definuje zaťaženie a kombináciu zaťaženia a kritéria hodnotenia spoľahlivosti konštrukcií podľa Eurokódov. Pre rozhodujúci vplyv zaťaženia optimalizuje tvar združeného oceľového rámu haly. Urobí parametrickú štúdiu návrhu rámu pre typické zostavy konštrukcií hál. Simulovaním úlohy na počítači ilustruje dané riešenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-IKD Structural and Transportation Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.