15. 11. 2019  15:45 Leopold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh indukčnej cievky pre ohrev tvarovo zložitej rotačnej súčiastky
Názov témy anglicky: Design of an induction coil for heating a complex-shaped rotary component
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Abstrakt: 1. Opíšte princíp a využitie indukčných ohrevov v technickej praxi. 2. Sumarizujte teoretické základy modelovania a numerickej simulácie procesu indukčného ohrevu. 3. S využitím numerickej simulácie navrhnite vhodný tvar indukčnej cievky pre ohrev rotačnej súčiastky. 4. Verifikujte výsledky numerickej simulácie pomocou reálneho experimentu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.