Dec 9, 2019   0:15 a.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
Title of topic in English: Modeling and numerical simulation of laser welding processes in keyhole mode
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Summary: 1. Popíšte fyzikálne princípy zvárania elektrónovým lúčom. 2. Vypracujte prehľad existujúcich matematických modelov na numerickú simuláciu procesov zvárania laserom v režime keyhole. 3. Vytvorte podprogram pre aplikáciu vybraných matematických modelov v prostredí programového systému ANSYS. 4. Aplikujte vybrané matematické modely pre analýzu teplotných polí v procese zvárania skúšobných vzoriek.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.