22. 11. 2019  2:50 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
Názov témy anglicky: Modeling and numerical simulation of laser welding processes in keyhole mode
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Abstrakt: 1. Popíšte fyzikálne princípy zvárania elektrónovým lúčom. 2. Vypracujte prehľad existujúcich matematických modelov na numerickú simuláciu procesov zvárania laserom v režime keyhole. 3. Vytvorte podprogram pre aplikáciu vybraných matematických modelov v prostredí programového systému ANSYS. 4. Aplikujte vybrané matematické modely pre analýzu teplotných polí v procese zvárania skúšobných vzoriek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.