17. 2. 2020  7:32 Miloslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie elektrických káblov z hľadiska ochrany pred požiarmi
Názov témy anglicky: Assessment of electrical cables in terms of fire protection
Stav témy: schválené (prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude zameraná na vplyv tepelného toku na elektrické káble. Využitá bude metóda kónického kalorimetra, pričom bude sledovaná rýchlosť uvoľňovania tepla a množstvo oxidov uhlíka v spalinách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-IBE integrovaná bezpečnosť

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.