10. 12. 2019  17:06 Radúz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Predikcia výstupu procesu pomocou UNS
Název tématu anglicky: Process output prediction using ANN
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu predikcie správania sa vybraného procesu na báze umelých neurónových sietí (UNS), ktoré bude možné v budúcnosti využiť v prediktívnych metódach riadenia. Úlohy: - Naštudujte základy prediktívneho riadenia so zameraním sa na umelé neurónové siete. - Naštudujte TIA Portal - nástroj na konfiguráciu a programovanie Siemens riadiacich systémov. - Oboznámte sa s vybraným reálnym procesom (napr. hydraulickou sústavou). - Navrhnite a implementujte vhodnú štruktúru UNS na predikciu výstupu procesu pre voliteľný horizont predikcie. Algoritmus učenia UNS môže byť implementovaný v riadiacom systéme a/alebo v Matlabe. - Analyzujte kvalitu modelovania a rýchlosť vykonávania algoritmu modelovania na riadiacom systéme. - Výsledky vhodne vyhodnoťte a zdokumentujte.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.