Dec 9, 2019   8:00 a.m. Izabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Predikcia výstupu procesu pomocou UNS
Title of topic in English: Process output prediction using ANN
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Summary: Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu predikcie správania sa vybraného procesu na báze umelých neurónových sietí (UNS), ktoré bude možné v budúcnosti využiť v prediktívnych metódach riadenia. Úlohy: - Naštudujte základy prediktívneho riadenia so zameraním sa na umelé neurónové siete. - Naštudujte TIA Portal - nástroj na konfiguráciu a programovanie Siemens riadiacich systémov. - Oboznámte sa s vybraným reálnym procesom (napr. hydraulickou sústavou). - Navrhnite a implementujte vhodnú štruktúru UNS na predikciu výstupu procesu pre voliteľný horizont predikcie. Algoritmus učenia UNS môže byť implementovaný v riadiacom systéme a/alebo v Matlabe. - Analyzujte kvalitu modelovania a rýchlosť vykonávania algoritmu modelovania na riadiacom systéme. - Výsledky vhodne vyhodnoťte a zdokumentujte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.