21. 10. 2019  7:56 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Predikcia výstupu procesu pomocou UNS
Názov témy anglicky: Process output prediction using ANN
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu predikcie správania sa vybraného procesu na báze umelých neurónových sietí (UNS), ktoré bude možné v budúcnosti využiť v prediktívnych metódach riadenia. Úlohy: - Naštudujte základy prediktívneho riadenia so zameraním sa na umelé neurónové siete. - Naštudujte TIA Portal - nástroj na konfiguráciu a programovanie Siemens riadiacich systémov. - Oboznámte sa s vybraným reálnym procesom (napr. hydraulickou sústavou). - Navrhnite a implementujte vhodnú štruktúru UNS na predikciu výstupu procesu pre voliteľný horizont predikcie. Algoritmus učenia UNS môže byť implementovaný v riadiacom systéme a/alebo v Matlabe. - Analyzujte kvalitu modelovania a rýchlosť vykonávania algoritmu modelovania na riadiacom systéme. - Výsledky vhodne vyhodnoťte a zdokumentujte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.