Jan 28, 2020   12:01 p.m. Alfonz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Horský hotel s wellness
Title of topic in English: Mountain hotel with wellness
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Summary: Špecifikácia zadania: Projekt na realizáciu stavby Časť A: ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE Grafická časť - Situácia M 1:200 - Pôdorysy M 1:50, (1:100): 1. PP, 1. NP, typické podlažie - Rezy M 1:50, (1:100): pozdĺžny, priečny - 2 pohľady M 1:100 - Vybrané detaily určené vedúcim diplomovej práce - Poster (700x1000 mm) Textová časť - Súhrnná technická správa - Stavebnofyzikálne posúdenia konštrukcií a priestorov určené vedúcim diplomovej práce Časť B: STATIKA - Koncepčné riešenie nosného systému budovy - Predbežný návrh prvkov nosného konštrukčného systému Rozsah práce: Realizačný projektLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AKP Building Constructions and Design

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.