15. 12. 2019  10:56 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových výtlačkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Názov témy anglicky: Spectral study of inkjet printing document for forensic analysis of graphical objects
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Lukáš Gál, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Lukáš Gál, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na rozšírenie databázy spektier inkjetových výtlačkov. Preštudujú sa spektrálne vlastnosti vybratých modelových dokumentov vytvorených inkjetovou tlačou a ich zložiek v spektrálnych oblastiach UV-Vis a NIR. Spektrálne údaje sa budú analyzovať z hľadiska zistenia jedinečných charakteristických vlastností jednotlivých zložiek dokumentov a ich využitia na identifikáciu dokumentov vo forenznej analýze.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.