28. 1. 2020  17:04 Alfonz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Názov témy anglicky: Selected parts of construction-technological preparation for construction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.
Abstrakt: Vypracovanie stavebno-technologického realizačného projektu pre zadanú stavbu v rozsahu: 1. Projekt zariadenia staveniska 1.1 Technická správa k ZS 1.2 Situácia ZS 1.3 Návrh montážnych prostriedkov 2. Časový plán výstavby 2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby 2.2 Harmonogram 2.3 Histogram pracovníkov 3. Špecifický ekonomický problém vrátane grafickej prezentácie vo formáte A1 (poster).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.