15. 11. 2019  8:03 Leopold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a výroba prípravku na tvárnenie rúr
Názov témy anglicky: Design and manufacturing of preparation for tube forming
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marcel Kuruc, PhD.
Abstrakt: Záverečná práca sa zaoberá návrhom a výrobou originálneho prípravku pre tvárnenie oceľových rúr vo firme Bend s.r.o. 1 Literárna rešerš k danej problematike 2 Návrh vlastného prípravku 3 Výroba tvárniaceho prípravkuObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.