13. 11. 2019  17:49 Stanislav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Použitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelov
Názov témy anglicky: Usage of GFRP reinforcement in primary lining of tunnels
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Abstrakt: Použitie kompozitných materiálov sa v posledných rokoch rozšírilo do betónových konštrukciách s extrémne environmentálnym zaťaženým. Výstuž z vláken vystužených polymérov (Fiber Reinforced Polymer – FRP) v takýchto podmienkach môže byť plnohodnotnou náhradou klasickej oceľovej výstuže. V podzemných stavbách sa výstuž zo sklených vláken (GFRP) využíva na dočasné zabezpečenie výrubu, ak cez ostenie bude pokračovať v razení tunela. Vlákna vystužených polymérov je trvanlivý materiál, ktorý nepodlieha korózii, má vysokú pevnosť v ťahu a nízku objemovú hmotnosť, čo patrí medzi jeho najdôležitejšie výhody. Tieto prednosti je možné využiť v primárnom ostení nahradením oceľovej výstuže. Cieľom tejto diplomovej práce je porovnať použitie klasickej oceľovej a sklenenej výstuže v primárnom ostení. Hodnotenie bude realizované pre železničný tunel Milochov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.