Oct 29, 2020   2:37 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Geotechnics (FCE)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Použitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelov
Title of topic in English:
Usage of GFRP reinforcement in primary lining of tunnels
State of topic:
approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Civil Engineering
Supervising department:
Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Summary: Použitie kompozitných materiálov sa v posledných rokoch rozšírilo do betónových konštrukciách s extrémne environmentálnym zaťaženým. Výstuž z vláken vystužených polymérov (Fiber Reinforced Polymer – FRP) v takýchto podmienkach môže byť plnohodnotnou náhradou klasickej oceľovej výstuže. V podzemných stavbách sa výstuž zo sklených vláken (GFRP) využíva na dočasné zabezpečenie výrubu, ak cez ostenie bude pokračovať v razení tunela. Vlákna vystužených polymérov je trvanlivý materiál, ktorý nepodlieha korózii, má vysokú pevnosť v ťahu a nízku objemovú hmotnosť, čo patrí medzi jeho najdôležitejšie výhody. Tieto prednosti je možné využiť v primárnom ostení nahradením oceľovej výstuže. Cieľom tejto diplomovej práce je porovnať použitie klasickej oceľovej a sklenenej výstuže v primárnom ostení. Hodnotenie bude realizované pre železničný tunel Milochov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-NKS Structures of Buildings

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.