20. 11. 2019  4:40 Félix
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredí
Názov témy anglicky: Construction of cut and cover tunnel in urban environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Abstrakt: Na Slovensku sa postupne buduje diaľničné prepojenie Bratislavy a Košíc. Ďalšia výstavba sa sústreďuje na južný ťah, ktorý zahŕňa aj dobudovanie mestského okruhu v meste Zvolen. Do návrhu mestského obchvatu vstupuje veľké množstvo faktorov. Preto je nutné vytvoriť viaceré varianty, z ktorých by sa mal vybrať ten optimálny. Jednou z možnosti je výstavba obchvatu ako hĺbená stavba. Cieľom diplomovej práce je návrh hĺbeného tunela v zastavanom prostredí v meste Zvolen.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.