18. 1. 2020  3:49 Bohdana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rekonštrukcia Ružbašského tunela
Názov témy anglicky: Reconstruction of Ružbašský tunnel
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Jana Chabroňová, PhD.
Abstrakt: Na Slovensku sa razili železničné tunely klasickou metódou do roku 1966. Po tomto období sa výstavba nielen železničných tunelov zastavila do roku 1996, kedy sa začal raziť cestný tunel Branisko. Železničné tunely je nutné postupne rekonštruovať, nielen z dôvodu vypršania životnosti ale aj prestavby trate na vyššiu rýchlosť. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť postup rekonštrukcie Ružbašského tunela.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.