30. 10. 2020  17:13 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav biotechnológie (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv ochorenia viniča na kvalitu a mikroflóru jeho plodov
Názov témy anglicky:
Influence of vine disease on quality of grapes
Stav témy:
schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biotechnológie - FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Charakterizácia vplyvu dvoch ochorení viniča (ESCA a Stolbur) na kvalitu hrozna. Porovnanie s kvalitou hrozna pochádzajúceho z viniča rovnakej odrodoy bez ochorenia. Zameranie na profil prchavých organických látok, hľadanie markera typického pre rozvoj danej choroby. Charakterizácia mikroorganizmov osídľujúcich plody zdravého a chorého viniča, opis ich vlastností.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-BIOTE biotechnológiaI-BIOTE-BIO biotechnológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.