Jan 23, 2020   10:16 a.m. Miloš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv ochorenia viniča na kvalitu a mikroflóru jeho plodov
Title of topic in English: Influence of vine disease on quality of grapes
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biotechnology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Katarína Furdíková, PhD.
Summary: Charakterizácia vplyvu dvoch ochorení viniča (ESCA a Stolbur) na kvalitu hrozna. Porovnanie s kvalitou hrozna pochádzajúceho z viniča rovnakej odrodoy bez ochorenia. Zameranie na profil prchavých organických látok, hľadanie markera typického pre rozvoj danej choroby. Charakterizácia mikroorganizmov osídľujúcich plody zdravého a chorého viniča, opis ich vlastností.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-BIOTE BiotechnologyI-BIOTE-BIO biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.