10. 12. 2019  16:31 Radúz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Príprava a analýza vlastností gumových zmesí s počítačovou podporou
Názov témy anglicky: Computer aided preparation and analysis of ruber compositions properties
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je príprava gumových zmesí s požadovanými vlastnosťami a analýza vlastností pripravených zmesí na základe mechanických skúšok (meranie tvrdosti, meranie pevnosti na základe ťahovej skúšky) a analýza prípadných vnútorných vád (pôrovitosti) zmesí. Súčasťou práce bude aj analýza možností využitie počítačovej podpory pri stanovení pevnostných vlastností príslušnej zmesi pomocou simulácie. Body: 1. Súčasný stav v oblasti spracovania gumy a prípravy gumových zmesí 2. Vlastnosti gumových zmesí 3. Technológie spracovania gumy 4. Experimentálna časť Práca riešená v spolupráci s firmou Vegum Dolné VesteniceObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.