12. 12. 2019  14:11 Otília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Úprava pohybu robota BIOLOID na základe údajov o okolitom prostredí
Názov témy anglicky: A correction of BIOLOID robot movement based on surrounding space data
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť a implementovať algoritmus riadenia robota BIOLOID na základe spracovania obrazu s kamery HaViMo a zo senzorického systému robota. Robot bude sledovať pohybujúci sa objekt a realizovať predprogramovaný pohyb, pričom bude možné tento pohyb korigovať na základe údajov zo senzorického systému. Robot bude využívať riadiacu jednotku CM-530 a algoritmus riadenia bude implementovaný s použitím aplikácie RoboPlus alebo jazyka C.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.