Nov 12, 2019   6:14 a.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Integrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérie
Title of topic in English: Steam methane reforming plant integration into energy management of a refinery
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Summary: Cieľom práce bude analyzovať dopady inštalácie nového zdroja vodíka do energetického hospodárstva rafinérie (bilancia zemného plynu, vodnej pary, elektrickej energie) a poukázať na možnosti optimalizácie tohto zdroja ešte v návrhovej fáze, ako aj následne počas prevádzkovania. Práca bude založená na riešení materiálových a tepelných bilancií, s predpokladom rovnovážnych reakčných stupňov a zakomponovaním odchýlky od rovnováhy formou parametra ATE (approach to equilibrium); pre štandardný dizajn zdroja vodíka a následne s návrhom zmien v dizajne. Súčasťou práce bude aj odhad ekonomiky projektu a citlivostná analýza na zmenu cien energií a médií.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.