10. 12. 2019  6:52 Radúz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Název tématu anglicky: Biocomponent co-feeding analysis in catalytic cracking process
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt: Biooleje rôzneho pôvodu predstavujú alternatívnu surovinu na spracovanie v katalytickom krokovacom procese, s cieľom výroby benzínu a iných produktov s obsahom biozložky a redukcie uhlíkovej stopy výrobne. Na základe obsiahlej literárnej rešerše bude zvolená, pre región strednej Európy cenovo, množstevne a logisticky dostupná, biozložka. Pomocou publikovaných štúdií bude spracovaná bilancia prístreku biozložky do konvenčného nástreku výrobne a stanovený vplyv biozložky na kvantitu a kvalitu jednotlivých produktov, ako aj modelovaný dopad na jej energetické hospodárstvo. Po ekonomickej stránke budú odhadnuté investičné náklady potrebné na úpravy výrobne, aby bola schopná pojať a spracovať pristrekovanú biozložku. Na záver bude zhodnotené či a za akých podmienok takýto spôsob spracovania biozložky môže byť ekonomicky výhodný.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.