Mar 28, 2020   2:55 p.m. Soňa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Title of topic in English: Biocomponent co-feeding analysis in catalytic cracking process
State of topic: approved (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Summary: Biooleje rôzneho pôvodu predstavujú alternatívnu surovinu na spracovanie v katalytickom krokovacom procese, s cieľom výroby benzínu a iných produktov s obsahom biozložky a redukcie uhlíkovej stopy výrobne. Na základe obsiahlej literárnej rešerše bude zvolená, pre región strednej Európy cenovo, množstevne a logisticky dostupná, biozložka. Pomocou publikovaných štúdií bude spracovaná bilancia prístreku biozložky do konvenčného nástreku výrobne a stanovený vplyv biozložky na kvantitu a kvalitu jednotlivých produktov, ako aj modelovaný dopad na jej energetické hospodárstvo. Po ekonomickej stránke budú odhadnuté investičné náklady potrebné na úpravy výrobne, aby bola schopná pojať a spracovať pristrekovanú biozložku. Na záver bude zhodnotené či a za akých podmienok takýto spôsob spracovania biozložky môže byť ekonomicky výhodný.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.