9. 8. 2020  1:38 Ľubomíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovania
Název tématu anglicky: Biocomponent co-feeding analysis in catalytic cracking process
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Abstrakt:
Biooleje rôzneho pôvodu predstavujú alternatívnu surovinu na spracovanie v katalytickom krokovacom procese, s cieľom výroby benzínu a iných produktov s obsahom biozložky a redukcie uhlíkovej stopy výrobne. Na základe obsiahlej literárnej rešerše bude zvolená, pre región strednej Európy cenovo, množstevne a logisticky dostupná, biozložka. Pomocou publikovaných štúdií bude spracovaná bilancia prístreku biozložky do konvenčného nástreku výrobne a stanovený vplyv biozložky na kvantitu a kvalitu jednotlivých produktov, ako aj modelovaný dopad na jej energetické hospodárstvo. Po ekonomickej stránke budú odhadnuté investičné náklady potrebné na úpravy výrobne, aby bola schopná pojať a spracovať pristrekovanú biozložku. Na záver bude zhodnotené či a za akých podmienok takýto spôsob spracovania biozložky môže byť ekonomicky výhodný.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.