Nov 20, 2019   1:56 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktora
Title of topic in English: Modeling and optimization of product stream fractionation from fluid catalytic cracking reactor
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Miroslav Variny, PhD.
Summary: Delenie produktov (oleje, benzín, LPG a ľahšie plyny a inerty) z reakčnej zmesi katalytického krakovacieho procesu je energeticky náročný proces na kompresnú prácu i procesné teplo. Vo vhodnom prostredí budú simulované kľúčové uzly deliaceho procesu, s poukázaním na možnosti zefektívnenia delenia z hľadiska materiálovej i energetickej účinnosti. Budú analyzované možnosti hlbšej materiálovej integrácie výrobne formou optimalizácie zloženia a výťažku získaného vykurovacieho plynu aj s ohľadom na jeho plánované ďalšie spracovanie ako petrochemického polotovaru. K analýze týchto možností bude spracovaná aj približná ekonomická analýza.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.