Dec 10, 2019   9:54 p.m. Radúz
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSS
Title of topic in English: Stability evaluation of conductive polymer PEDOT:PSS
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Summary: PEDOT:PSS (poly(3,4-etyléndioxytiofén) polystyrén sulfonát) patrí vďaka svojim unikátnym vlastnostiam k najštudovanejším a zároveň najvyužívanejším vodivým polymérom v aplikáciách organickej elektroniky akými sú hybridné solárne články, biosenzory, OLED displeje, inteligentné obaly a textílie a i. Cieľom bakalárskej práce bude príprava tenkých vrstiev PEDOT:PSS pomocou ovrstvovacej techniky spin-coating a hodnotenie ich stability pri bežných laboratórnych podmienkach pomocou spektrálnych metód UV-VIS a FTIR spektroskopie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.