27. 10. 2020  23:06 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnotenie stability vodivého polyméru PEDOT:PSS
Názov témy anglicky:
Stability evaluation of conductive polymer PEDOT:PSS
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: PEDOT:PSS (poly(3,4-etyléndioxytiofén) polystyrén sulfonát) patrí vďaka svojim unikátnym vlastnostiam k najštudovanejším a zároveň najvyužívanejším vodivým polymérom v aplikáciách organickej elektroniky akými sú hybridné solárne články, biosenzory, OLED displeje, inteligentné obaly a textílie a i. Cieľom bakalárskej práce bude príprava tenkých vrstiev PEDOT:PSS pomocou ovrstvovacej techniky spin-coating a hodnotenie ich stability pri bežných laboratórnych podmienkach pomocou spektrálnych metód UV-VIS a FTIR spektroskopie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.