Nov 13, 2019   7:35 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Perovskitové solárne články
Title of topic in English: Perovskite solar cells
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Summary: Práca je teoretická, zameraná na moderné obnoviteľné zdroje energie. Perovskitové solárne články (PSC) patria do novej progresívne skúmanej oblasti fotovoltaiky, ktorá by mala byť budúcou alternatívou ku štandardným kremíkovým solárnym článkom. PSC sú zložené z niekoľkých tenkých vrstiev anorganických a organických materiálov so špecifickými vlastnosťami a funkciami. Cieľom práce je spracovanie dostupnej literatúry o PSC, konkrétne oboznámenie sa s princípom a fyzikálno-chemickými dejmi na rozhraní vrstiev PSC a možnosťou využitia rôznych materiálov na ich prípravu ako sú vodivé polyméry, uhlíkové materiály, nano-oxidy kovov a varianty perovskitov. Práca môže byť teoretickým základom k diplomovej práci.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.