Nov 21, 2019   9:50 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS pre inkjetovú tlač
Title of topic in English: Preparation of PEDOT:PSS conductive polymer dispersions for inkjet printing
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry - IPM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Summary: PEDOT:PSS (poly(3,4-etyléndioxytiofén) polystyrén sulfonát) patrí vďaka svojim unikátnym vlastnostiam k najštudovanejším a zároveň najvyužívanejším vodivým polymérom v aplikáciách organickej elektroniky akými sú hybridné solárne články, biosenzory, OLED displeje, inteligentné obaly a textílie a i. Cieľom práce je príprava nízkoviskóznych disperzií vodivého polyméru PEDOT:PSS vhodných na tlač vrstiev a jemných štruktúr pomocou tlačovej techniky inkjet. Sledovaný a hodnotený bude vplyv aditív ovplyvňujúcich viskozitu, povrchové napätie disperzií ako aj aditív s vplyvom na výsledné filmotvorné a elektrické vlastnosti tlačených štruktúr.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.