Nov 13, 2019   7:54 a.m. Stanislav
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadenia
Title of topic in English: Cross-platform application for analysis and data visualization of multi-sensor device
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Summary: Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť a zrealizovať systém pre zber a vyhodnotenie nameraných údajov pri niektorej z disciplín silového trojboja. Cieľom práce je exaktné posúdenie dodržania pravidiel danej disciplíny zo strany športovca. Súčasťou riešenia bude zariadenie na zber dát (zmena polohy, náklon a pod. ) umiestnený na činke a multiplatformová aplikácia, ktorá bude zozbierané dáta vyhodnocovať a zobrazovať.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.