17. 10. 2019  14:37 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Multiplatformová aplikácia pre spracovanie a vizualizáciu dát meracieho zariadenia
Názov témy anglicky: Cross-platform application for analysis and data visualization of multi-sensor device
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Abstrakt: Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť a zrealizovať systém pre zber a vyhodnotenie nameraných údajov pri niektorej z disciplín silového trojboja. Cieľom práce je exaktné posúdenie dodržania pravidiel danej disciplíny zo strany športovca. Súčasťou riešenia bude zariadenie na zber dát (zmena polohy, náklon a pod. ) umiestnený na činke a multiplatformová aplikácia, ktorá bude zozbierané dáta vyhodnocovať a zobrazovať.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.