18. 2. 2020  11:09 Jaromír
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Sumarizácia aktuálnych poznatkov o elektromagnetickom smogu v životnom prostredí
Název tématu anglicky: Summary of Current Knowledge About Electromagnetic Smog in Environment
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Abstrakt: Bakalárska práca má najmä charakter rešeršnej práce, kde si študent rozšíri svoje poznatky z fyziky a biológie. Primárnym cieľom práce je charakterizovať elektromagnetické žiarenie z pohľadu fyzikálnej podstaty, t.j. pôvod a výskyt v životnom prostredí moderného človeka. Ďalej sa opíšu spôsoby merania elektromagnetického smogu. Na základe odborných prác publikovaných v poslednom desaťročí sa sumarizujú výsledky výskumu späté s kvantifikáciou biologického účinku elektromagnetického smogu. Súčasťou práce môže byť experimentálne určenie elektromagnetického smogu v centre Starého mesta (obvod Bratislava I).Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.