Nov 18, 2019   1:35 a.m. Eugen
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Matrixové metaloproteinázy ako potenciálne biomarkery ochorení kardiovaskulárneho systému.
Title of topic in English: Matrix metalloproteinases as potential biomarkers of cardiovascular diseases.
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Summary: Matrixové metaloproteinázy (MMP) predstavujú veľkú rodinu endopeptidáz, ktoré sa významnou mierou podieľajú na remodelácii extracelulárnej matrix (ECM). Predovšetkým v prípade MMP-2 a MMP-9 sa predpokladá ich významná úloha pri rozvoju ochorení kardiovaskulárneho systému (kardiomyopatie, zlyhanie srdca). Zvýšené hladiny cirkulujúcich MMP môžu súvisieť so zlou prognózou u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a predpokladá sa ich súvis so zvýšenou úmrtnosťou. Akútne zvýšenie hladín cirkulujúcich MMP má pravdepodobne za následok aj narušenie funkcie srdca a ciev.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
FCFTN426B0_4I Biochemistry