14. 11. 2019  2:05 Irma
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na jej životnosť vo výrobe
Názov témy anglicky: Design of the glass mold and influence of proposed renovation technologies on its durability in manufacturing
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je návrh modelu sklárskej formy a vplyv navrhnutých renovačných technológií na životnosť formy v prevádzke. Opravy budú realizované technológiami žiarového striekania a laserovým lúčom. Súčasťou práce bude taktiež testovanie obnovených foriem vo výrobe, aby bola zistená životnosť zrenovovaných častí. Realizovaná bude metalografická analýza vzoriek.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.