9. 12. 2019  13:28 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Energetický audit vybranej budovy
Název tématu anglicky: Energy audit of a selected building
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Abstrakt: Energetický audit je dôležitou súćasťou procesu návrhu a realizácie obnovy rôznych typov budov. Okrem návrhu typických energeticky úsporných opatrení sa môže v závislosti od špecifického projektu klásť dôraz na podrobné energetické výpočty pomocou počítačových simulácií, podrobné ekonomické výpočty, experimentálne hodnotenie vnútorného prostredia, či návrh financovania pomocou garantovanej energetickej služby. Táto diplomová práca bude obsahovať energetický audit vybranej budovy so špeciálnym zameraním na jeden z uvedených aspektov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.