Jan 25, 2020   7:06 p.m. Gejza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Energetický audit vybranej budovy
Title of topic in English: Energy audit of a selected building
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Services - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Summary: Energetický audit je dôležitou súćasťou procesu návrhu a realizácie obnovy rôznych typov budov. Okrem návrhu typických energeticky úsporných opatrení sa môže v závislosti od špecifického projektu klásť dôraz na podrobné energetické výpočty pomocou počítačových simulácií, podrobné ekonomické výpočty, experimentálne hodnotenie vnútorného prostredia, či návrh financovania pomocou garantovanej energetickej služby. Táto diplomová práca bude obsahovať energetický audit vybranej budovy so špeciálnym zameraním na jeden z uvedených aspektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TZB Building Services

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.