17. 11. 2019  16:22 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Energetický audit vybranej budovy
Názov témy anglicky: Energy audit of a selected building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Abstrakt: Energetický audit je dôležitou súćasťou procesu návrhu a realizácie obnovy rôznych typov budov. Okrem návrhu typických energeticky úsporných opatrení sa môže v závislosti od špecifického projektu klásť dôraz na podrobné energetické výpočty pomocou počítačových simulácií, podrobné ekonomické výpočty, experimentálne hodnotenie vnútorného prostredia, či návrh financovania pomocou garantovanej energetickej služby. Táto diplomová práca bude obsahovať energetický audit vybranej budovy so špeciálnym zameraním na jeden z uvedených aspektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.