Jan 19, 2020   5:10 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu
Title of topic in English: Reconstruction of a selected building with respect to providing the required air quality
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Services - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Summary: Obnova budov vrátane ich zatepľovania sa v súčasnosti považuje za jeden z dôležitých nástrojov na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov. Zateplenie a výmena okien však spravidla vedú k nižsej intenzite vetrania a zhoršeniu kvality vnútorného vzduchu. Diplomová práca sa zaoberá možnosťami obnovy budovy s ohľadom na splnenie kritérií na kvalitu vnútorného vzduchu po obnove. Toto sa má dosiahnuť návrhom a inštaláciou systému núteného vetrania v obnovovanej budove.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TZB Building Services

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.