22. 11. 2019  21:47 Cecília
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu
Názov témy anglicky: Reconstruction of a selected building with respect to providing the required air quality
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Abstrakt: Obnova budov vrátane ich zatepľovania sa v súčasnosti považuje za jeden z dôležitých nástrojov na zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov. Zateplenie a výmena okien však spravidla vedú k nižsej intenzite vetrania a zhoršeniu kvality vnútorného vzduchu. Diplomová práca sa zaoberá možnosťami obnovy budovy s ohľadom na splnenie kritérií na kvalitu vnútorného vzduchu po obnove. Toto sa má dosiahnuť návrhom a inštaláciou systému núteného vetrania v obnovovanej budove.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.