Nov 16, 2019   9:57 p.m. Agnesa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Práca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadača
Title of topic in English: Handling vector spatial data in a web browser
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Filip Pružinec
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Filip Pružinec
Summary: Web Feature Service (WFS) je štandard vyvinutý konzorciom Open Geospatial Consortium (OGC) popisujúci webovú službu na zdieľanie, tvorbu a editáciu vektorových priestorových dát na internete. Služba je postavená na architektúre klient-server a na prenos dát využíva značkovací jazyk Geography Markup Language (GML). Cieľom práce je analyzovať možnosti využitia služby WFS v prostredí webového prehliadača. Práca zahŕňa publikáciu vektorových dát pomocou dostupných technológií s ohľadom na štandard WFS a tvorbu mapového klienta, schopného publikované dáta zobraziť a editovať vo webovom prehliadači. Vzhľadom na dostupné technológie a literatúru, práca vyžaduje dobrú znalosť anglického jazyka a tiež štúdium programovacieho jazyka JavaScript a značkovacieho jazyka HTML.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.